RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Beton.PL Sp. z o.o. z siedzibą 44-207 Rybnik ul. Podmiejska. Można się z nami kontaktować mailowo na adres biuro@globalbeton.pl
 2. Spółka przetwarza takie Pani/Pana dane jak imię, nazwisko, adres, NIP oraz dane teleadresowe. Dane te przetwarzamy w celu przyjęcia zamówienia, realizacji dostaw oraz ich finansowego rozliczenia. Działanie to wykonujemy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanej RODO) tj. niezbędności przetwarzania w celu realizacji umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  • Inne podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Podmioty zapewniające administratorowi obsługę techniczną, księgową i prawną
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • przez okres 7 lat w przypadku danych finansowo-księgowych oraz
  • w pozostałym zakresie do czasu realizacji uzasadnionego celu biznesowego administratora
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X